Retrograde mekanizma nedir ?

Emir

Global Mod
Global Mod
Retrograde Mekanizma Nedir?

Retrograde mekanizma, bir kronometrede kullanlan bir mekanizmadr. Mekanizma, saatin geriye dogru calsmasn saglamak icin tasarlanms bir sistemdir. Mekanizma, saatin calsma bicimi ve saatin ayarlanmasn kolaylastrmak icin cesitli aksamlar ve parcalar icerir.

Nasl Calsr?

Retrograde mekanizmalar, mekanik saatler ve coklu kronometrelerde kullanlr. Mekanizma, hareketli bir cark tarafndan calstrlr. Cark, saatin calstg sure boyunca saatin tklayan basparmak mekanizmas tarafndan cevrilir. Cark, saat icindeki kams ksmnn cevrilmesine neden olur. Kams, saat icindeki kaysn uzerinde hareket eder. Kays, carkn cevrilmesiyle, kronometrenin tklayan parmagnn hareketini saglar.

Kullanm Alanlar

Retrograde mekanizmalar, saatin zaman gostermek icin kullanlr. Mekanizmalar, coklu kronometrelerde kullanlr ve cogu zaman, kronometrenin ustundeki hareketli parmaklarla birlikte islev gorur. Mekanizma, saatlerin ayarlanmasn ve zamann gosterilmesini kolaylastrmak icin tasarlanmstr.

Neden Kullanlr?

Retrograde mekanizma, saatin ayarlanmas ve zamann daha kolay gosterilmesini saglamak icin tasarlanmstr. Mekanizma, bir saatin kronometre ozelligini desteklemek icin kullanlr. Retrograde mekanizma, zaman cok daha kolay okumak icin kullanlr ve kronometrelerin zaman cok daha kolay okunmasn saglar.

Sonuc

Retrograde mekanizma, bir saatin kronometre ozelligini desteklemek icin tasarlanms bir mekanizmadr. Mekanizma, saatin zamannn gosterilmesini ve ayarlanmasn kolaylastrmak icin kullanlr. Mekanizma, kronometrelerin zamann cok daha kolay okunmasn saglar ve saatin calsma bicimini kolaylastrr.